Posts by: David

Een blik op theïstische evolutie en intelligent design

PIN
Ontdek hoe theïstische evolutie en intelligent design kunnen worden gecombineerd, waarbij zowel wetenschappelijke inzichten als een goddelijke scheppende kracht worden erkend. Door de complexiteit en schoonheid van de natuur te bewonderen, ontstaat een harmonieuze visie waarin evolutie als een door God gestuurde proces wordt gezien. Deze benadering biedt een brug tussen geloof en wetenschap.

Wetenschap en religie

PIN
In mijn laatste leesavontuur ben ik door ‘Wetenschap & religie’ van Patrick Loobuyck gegaan, en jongens, wat een boek! Loobuyck blijft verrassend neutraal terwijl hij alle hoeken van de discussie tussen geloof en wetenschap verkent. Dit is geen boek dat kanten kiest; het is eerder een gids voor iedereen die op zoek is naar stevige argumenten voor zijn geloofs- of wetenschapskeuze. Kortom, een must-read voor iedereen die wel eens twijfelt tussen wetenschap en religie, of gewoon beide omarmt.

Geen bewijs dat God bestaat

PIN
Geïnspireerd door een tweet van filosoof Maarten Boudry, dacht ik over bewijzen van God’s bestaan. Voor mij is geloof een persoonlijke keuze is, niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Geloof is een innerlijke overtuiging en ervaring, geen kwestie van rationele argumenten.

Haat jij je GPS?

PIN
Na terugkeer van een reis ontdekte ik dat mijn GPS niet meer werkte, waardoor ik onverwacht de afhankelijkheid van deze technologie besefte. Ik moest terugvallen op traditionele navigatiemethoden, wat een moment van reflectie bood over het belang van leiding.

We behoren aan elkaar

PIN
De discussie over euthanasie die ik aanzwengelde, leidde tot inzichten en versterkte mijn vraag: ‘Van wie is mijn leven?’. Als christen denk ik eerst aan God. Gebed leidde tot de Heilige Geest’s inzicht dat we aan elkaar toebehoren als broeders en zusters, wat liefde en onderlinge verbondenheid benadrukt. Dit volgt uit Jezus’ grootste geboden over liefde, en suggereert dat ons leven zowel God als elkaar toebehoort.

Aan wie komt het leven toe?

PIN
De laatste tijd laait het nooit helemaal afwezige euthanasiedebat weer op. Eerlijk gezegd dat er veel over randvoorwaarden gedebatteerd en te weinig over waar het echt om draait. Wie is eigenaar van je leven? Mag geloof daar een antwoord op geven?

Voorbij gelijkheid: De waarde van thuisblijvende moeders herontdekt

PIN
Als een zelfverklaarde gematigde feminist roep ik op tot een herwaardering van zowel traditionele als moderne rollen van vrouwen. Ik beroep me op religieuze principes en hedendaagse inzichten om de keuzevrijheid van vrouwen te verdedigen, zodat zij hun leven kunnen inrichten zoals zij dat wensen, binnen of buiten het huis. Er is de noodzaak van respect en erkenning voor alle vrouwen en ik pleit voor een maatschappij die de fundamentele waarde van het gezin omarmt.

Licht in de Duisternis: De Diepere Betekenis van Kerstmis

PIN
Het wordt vaak gezien als een cliché, maar tijdens de kerstperiode is het essentieel om even stil te staan bij de diepere betekenis van dit feest. We worden overspoeld met beelden van familiebijeenkomsten en het uitwisselen van cadeaus, en hoewel deze tradities hun eigen waarde hebben, vertegenwoordigen ze slechts een deel van het kerstverhaal.  […]