Waarom ontberingen goed zijn

PIN
Als christen krijg ik vaak de vraag: ‘Hoe kan je geloven in een goede God met zoveel ellende in de wereld?’ In mijn zoektocht naar antwoorden vind ik vaak op verrassende plaatsen antwoorden die passen in mijn geloof. Vaak in de wetenschap, zoals beschreven in het boek ‘De dopamine factor’ van Anna Lembke. Dit boek helpt verklaren waarom tegenslagen en lijden noodzakelijk zijn voor onze groei en geluk. En dat doet een belletje rinkelen.

Lagom

PIN
Het Zweedse woord ‘lagom’ betekent ‘niet te veel, niet te weinig, precies goed’ en draait om balans. Dit principe kan ook op geloof toegepast worden: bid en lees de Schriften regelmatig, maar in evenwicht met je dagelijkse leven. Ons geloof in Christus moet echter volledig zijn, met heel ons hart, ziel, verstand en kracht. Lagom herinnert ons eraan precies genoeg aandacht aan geloof te geven zonder te overdrijven.

De Kerk van Jezus Christus en verkiezingen: Hoe maken we onze keuze?

PIN
Als leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen benaderen we verkiezingen met een diep gewetensonderzoek en een focus op onze sociale en ethische waarden. Hoewel de kerk politiek neutraal blijft, moedigt ze ons aan actief deel te nemen aan het democratische proces. Ontdek hoe onze geloofsovertuigingen en waarden ons leiden in het maken van politieke keuzes en de belangrijke rol van actief burgerschap.

Bij Christus in de woonkamer

PIN
Als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heb ik mogen ervaren hoe geloof een gedeelde ervaring kan zijn. Gisteren beleefde ik een bijzondere moment van verbondenheid tijdens een intieme samenkomst in een kleine groep gelovigen bij iemand thuis. In deze warme setting voelde ik de essentie van geloof, waar we onze diepste overtuigingen deelden en een sterke band voelden met God en elkaar.

Een blik op theïstische evolutie en intelligent design

PIN
Ontdek hoe theïstische evolutie en intelligent design kunnen worden gecombineerd, waarbij zowel wetenschappelijke inzichten als een goddelijke scheppende kracht worden erkend. Door de complexiteit en schoonheid van de natuur te bewonderen, ontstaat een harmonieuze visie waarin evolutie als een door God gestuurde proces wordt gezien. Deze benadering biedt een brug tussen geloof en wetenschap.

Wetenschap en religie

PIN
In mijn laatste leesavontuur ben ik door ‘Wetenschap & religie’ van Patrick Loobuyck gegaan, en jongens, wat een boek! Loobuyck blijft verrassend neutraal terwijl hij alle hoeken van de discussie tussen geloof en wetenschap verkent. Dit is geen boek dat kanten kiest; het is eerder een gids voor iedereen die op zoek is naar stevige argumenten voor zijn geloofs- of wetenschapskeuze. Kortom, een must-read voor iedereen die wel eens twijfelt tussen wetenschap en religie, of gewoon beide omarmt.

Geen bewijs dat God bestaat

PIN
Geïnspireerd door een tweet van filosoof Maarten Boudry, dacht ik over bewijzen van God’s bestaan. Voor mij is geloof een persoonlijke keuze is, niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Geloof is een innerlijke overtuiging en ervaring, geen kwestie van rationele argumenten.