De Kerk van Jezus Christus en verkiezingen: Hoe maken we onze keuze?

PIN
Als leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen benaderen we verkiezingen met een diep gewetensonderzoek en een focus op onze sociale en ethische waarden. Hoewel de kerk politiek neutraal blijft, moedigt ze ons aan actief deel te nemen aan het democratische proces. Ontdek hoe onze geloofsovertuigingen en waarden ons leiden in het maken van politieke keuzes en de belangrijke rol van actief burgerschap.

Bij Christus in de woonkamer

PIN
Als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heb ik mogen ervaren hoe geloof een gedeelde ervaring kan zijn. Gisteren beleefde ik een bijzondere moment van verbondenheid tijdens een intieme samenkomst in een kleine groep gelovigen bij iemand thuis. In deze warme setting voelde ik de essentie van geloof, waar we onze diepste overtuigingen deelden en een sterke band voelden met God en elkaar.

Een blik op theïstische evolutie en intelligent design

PIN
Ontdek hoe theïstische evolutie en intelligent design kunnen worden gecombineerd, waarbij zowel wetenschappelijke inzichten als een goddelijke scheppende kracht worden erkend. Door de complexiteit en schoonheid van de natuur te bewonderen, ontstaat een harmonieuze visie waarin evolutie als een door God gestuurde proces wordt gezien. Deze benadering biedt een brug tussen geloof en wetenschap.

Wetenschap en religie

PIN
In mijn laatste leesavontuur ben ik door ‘Wetenschap & religie’ van Patrick Loobuyck gegaan, en jongens, wat een boek! Loobuyck blijft verrassend neutraal terwijl hij alle hoeken van de discussie tussen geloof en wetenschap verkent. Dit is geen boek dat kanten kiest; het is eerder een gids voor iedereen die op zoek is naar stevige argumenten voor zijn geloofs- of wetenschapskeuze. Kortom, een must-read voor iedereen die wel eens twijfelt tussen wetenschap en religie, of gewoon beide omarmt.

Geen bewijs dat God bestaat

PIN
Geïnspireerd door een tweet van filosoof Maarten Boudry, dacht ik over bewijzen van God’s bestaan. Voor mij is geloof een persoonlijke keuze is, niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Geloof is een innerlijke overtuiging en ervaring, geen kwestie van rationele argumenten.

Haat jij je GPS?

PIN
Na terugkeer van een reis ontdekte ik dat mijn GPS niet meer werkte, waardoor ik onverwacht de afhankelijkheid van deze technologie besefte. Ik moest terugvallen op traditionele navigatiemethoden, wat een moment van reflectie bood over het belang van leiding.

We behoren aan elkaar

PIN
De discussie over euthanasie die ik aanzwengelde, leidde tot inzichten en versterkte mijn vraag: ‘Van wie is mijn leven?’. Als christen denk ik eerst aan God. Gebed leidde tot de Heilige Geest’s inzicht dat we aan elkaar toebehoren als broeders en zusters, wat liefde en onderlinge verbondenheid benadrukt. Dit volgt uit Jezus’ grootste geboden over liefde, en suggereert dat ons leven zowel God als elkaar toebehoort.