Posts Tagged: doop

De kracht van symboliek

PIN
Ik kan men geen religie indenken zonder symboliek. Wie immers gelooft in een almachtige God, moet meteen erkennen dat wij als mens niet de capaciteiten beschikken om alle mysteries van de hemelen te ontrafelen en te begrijpen. De wegen van Hemelse Vader zijn hoger dan onze wegen (Jesaja 55:8-9).   Symboliek moet ons helpen dingen[…]

Ik ben nu een mormoon

PIN
’t is gebeurd! Gisteren zijn Belle en ik gedoopt in een mooie serene doopdienst. Het ging allemaal zo snel: ik had het graag wat langzamer gehad. Elder Larson had het in zijn toespraak over de doop zelf en Elder Schulte had het over het dopen met vuur. Mooie woorden en vooral hun persoonlijke toevoegingen waren[…]

Ik heb de waarheid gevonden

PIN
Vandaag zijn we na een jaar van bezinning en onze eerste contacten met de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatse Dagen opnieuw naar de zondagsdienst geweest. Aangezien het de eerste zondag van de maand was, was het vasten en getuigenissen. Waarom weet ik niet, maar ik voelde de noodzaak om mijn getuigenis[…]