De kracht van symboliek

PIN
Ik kan men geen religie indenken zonder symboliek. Wie immers gelooft in een almachtige God, moet meteen erkennen dat wij als mens niet de capaciteiten beschikken om alle mysteries van de hemelen te ontrafelen en te begrijpen. De wegen van Hemelse Vader zijn hoger dan onze wegen (Jesaja 55:8-9).   Symboliek moet ons helpen dingen te begrijpen die anders moeilijk in woorden te vatten zijn. Parabels zijn een prachtig voorbeeld. Ook de verordeningen in onze kerk zijn dat. Ter info, verordeningen is een beetje Mormon lingo. In de katholieke kerk zou je dat sacramenten noemen. Symboliek heeft ook de pracht in zich om veel dingen tegelijk uit te beelden, maar tevens het gevaar om niet alles te zien zoals het moet.   Ik zat recent met een vraag omtrent de symboliek van de doop. Mormonen houden vast aan de doop door volledige onderdompeling door water. Als dopeling ben je, net als de doper trouwens, volledig in het wit gekleed en wordt je helemaal onder water gebracht en terug naar boven gehaald. Dit wordt trouwens door twee priesterschapsdragers die als getuigen optreden, gecontroleerd. Als er ook maar 1 haarspriet boven komt drijven, moet de doop opnieuw gedaan worden.   Sommige andere religies dopen met veel minder water. De katholieke kerk bijvoorbeeld giet een beetje water over het hoofd van de baby of besprenkelt de baby. Ter info, ook wat betreft de leeftijd verschillen mormonen grondig van mening met anderen. Wij dopen pas op achtjarige leeftijd omdat wij geloven dat een mens enkel bevrijd moet worden van zijn eigen zonden en niet die van Adam en andere voorouders. Bijgevolg kan je ook maar zondigen als je op de leeftijd bent dat je voldoende onderscheidingsvermogen hebt tussen goed en kwaad. Anders moet je aanvaarden dat een baby die plots sterft voor zijn doop, niks verkeerd heeft gedaan en toch zijn eeuwig leven in het vagevuur moet doorbrengen. Waar is dan de rechtvaardigheid van God en de verlossende verzoening van Jezus Christus?   Maar terug naar de symboliek over de doop. Ik stelde me plots de vraag waarom de volledige onderdompeling het enige correcte was en besprenkeling zo fout? Ook in andere verordeningen in onze Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt er wel symbolisch gewassen. Waarom moet bij een doop dan toch perse alles nat worden?   Met die vraag heb ik mij in gebed tot Hemelse Vader gewend, met de belofte indachtig “vraag en gij zult ontvangen” (Leer en Verbonden 4:7). Wederom heb ik de getuigenis gekregen dat deze belofte klopt als je oprecht vraagt. Niet in een hemels gedonder en openklievende wolken, wel in de ingeving om de vraag aan een bepaald persoon te stellen die dagelijks als dienaar van de Heer werkzaam is, met name onze tempelpresident. En hij heeft me inderdaad onderwezen terwijl ik duidelijk de Heilige Geest voelde bevestigen dat dit een dienaar van God was die gezonden was om het gevraagde antwoord te geven.   Het antwoord is eigenlijk simpel. De doop is symboliek, maar niet zozeer voor het weg wassen van onze zonden. Als je het als wassen bekijkt, dan zou de symboliek met besprenkelen ook als voldoende kunnen beschouwd worden. Maar als je de Schriften er op naslaat, merk je dat je moet wedergeboren worden (Alma 7:14). Je kan niet opnieuw geboren worden, als je niet eerst sterft en begraven wordt. De doop door onderdompeling is dus symboliek voor begraven worden en opnieuw verrijzen.   Maar aangezien het nogal lastig is om een put te graven, daar gaan in te liggen, een pak zand over je te krijgen en je er dan terug uit te graven, is het symbolisch begraven worden in water en terug naar boven komen, een prachtige symboliek. Tegelijk is het gebruik van water uiteraard ook het symbool voor je zonden die weggewassen worden. In Johannes 3:5 staat het heel duidelijk als opdracht gegeven: “tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.”   Ik ben dus blij dat mijn gebed beantwoord werd en ik nu veel meer nadenk over de kracht van symbolen. Het helpt me een pak dingen weer eens anders te bekijken.  

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder