De Kerk van Jezus Christus en verkiezingen: Hoe maken we onze keuze?

PIN

Dit weekend staan we voor de verkiezingen, een moment om even stil te staan bij de rol van ons geloof binnen dit democratisch proces. Als leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, wordt er van ons geen specifieke politieke richting verwacht. Onze kerk moedigt ons aan om actief burgerschap te tonen door te stemmen, maar blijft zelf politiek neutraal. Dit betekent dat de kerk geen enkele partij of kandidaat steunt, ongeacht of deze persoon lid is van de kerk.

Actief burgerschap en politieke neutraliteit

Onze kerk benadrukt het belang van actief burgerschap. Er werd recent nog een brief voorgelezen om iedereen aan te zetten zijn democratisch recht te gebruiken en deel te nemen aan de verkiezingen. Hierbij wordt het belang van een goed gewetensonderzoek benadrukt om na te gaan op wie je gaat stemmen. De kerk stelt zich als instituut politiek neutraal op en steunt geen enkele kandidaat of partij. Dit betekent dat, ongeacht of een kandidaat lid is van de kerk, er geen officiële steun wordt verleend.

Hoewel de kerk neutraal blijft, neemt ze soms standpunten in over bepaalde ethische kwesties. Een voorbeeld hiervan is ons standpunt over abortus. Wij geloven dat abortus niet volledig verboden moet worden, maar wel alleen toegestaan is in uitzonderlijke gevallen zoals wanneer het leven van de moeder in gevaar is of bij verkrachting of incest. Zelfs in deze situaties wordt gevraagd om na te denken over het leven van het kind. Dit toont aan dat onze kerk soms specifieke standpunten inneemt, maar de politieke keuze uiteindelijk aan de leden zelf overlaat.

Politieke keuzes op basis van geweten

Wanneer we naar het stemhokje gaan, laten we ons leiden door ons geweten. Zoals veel anderen, zoeken wij naar de partij of kandidaat die het beste past bij wat wij belangrijk vinden. Dit is vaak geen gemakkelijke keuze. We hechten waarde aan veel verschillende aspecten die bij diverse partijen te vinden zijn.

Als christenen hechten we veel belang aan sociale zorg en ondersteuning. Wij geven vrijwillig tien procent van ons inkomen af en daarnaast geven we ook nog vastenoffers om elkaar te helpen. Dit communale aspect is een fundamenteel onderdeel van ons geloof. In wezen zou je zelfs kunnen zeggen dat de leden van de kerk ultieme communisten zijn, omdat wij geloven dat op een dag alles gemeenschappelijk zal zijn en dat door de wet van toewijding alles wat wij produceren ten behoeve zal zijn van de hele gemeenschap.

Collectivisme en gemeenschappelijk bezit

Dit ideaal van gemeenschappelijk bezit en zorg voor elkaar is al eens geprobeerd, maar bleek in de praktijk moeilijk te realiseren. Net zoals veel politieke experimenten uit het verleden niet altijd succesvol waren. Naast deze collectieve waarden vinden we het ook belangrijk dat we individuele keuzes kunnen maken. Het liberale gedachtegoed is ook sterk aanwezig binnen onze gemeenschap.

Wij geloven dat we een keuzevrijheid hebben die door onze Hemelse Vader is gegeven en dat we deze vrijheid kunnen gebruiken om zelf onze keuzes te maken. Ondernemingszin en het streven naar eeuwige progressie zijn ook belangrijke waarden voor ons. We zien hard werken als een manier om goed voor onze gezinnen en voor de gemeenschap te zorgen.

Het beeld dat christenen communistisch zouden moeten zijn en vies zouden moeten zijn van geld, klopt niet voor ons. Wij geloven dat het onze plicht is om goed voor onze eigen gezinnen te zorgen en daarnaast voor elkaar. Zoals ik altijd zeg, als je iemand in zee wilt redden die aan het verdrinken is, moet je zelf eerst goed hebben leren zwemmen. Dit geldt ook voor inzet op werk en maatschappelijke betrokkenheid.

Toekomstige debatten over ethische kwesties

Er komen belangrijke ethische vraagstukken aan die ons niet onberoerd laten. We zullen opnieuw debatten voeren over abortus, maar ook over andere zaken zoals het levenseinde en euthanasie bij dementie. Deze onderwerpen raken ons diep, omdat wij het leven als een geschenk van God zien waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. Met alle respect voor de verschillende meningen, geloven wij dat het belangrijk is om deze ethische kwesties vanuit verschillende perspectieven te bekijken en mogelijke oplossingen te overwegen.

Dankbaarheid voor democratie

Tot slot wil ik iedereen een fijne verkiezingsdag toewensen. Laten we dankbaar zijn voor de democratie waarin we leven en de mogelijkheden die deze ons biedt. Vergeet niet om even stil te staan bij de zegeningen die we hebben en laten we onze keuzes maken met een goed geweten en een open hart. In een wereld waar politieke keuzes vaak complex en uitdagend zijn, is het belangrijk om onze stem te gebruiken op een manier die recht doet aan onze waarden en overtuigingen.


Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder