Posts Tagged: verkiezingen

De Kerk van Jezus Christus en verkiezingen: Hoe maken we onze keuze?

PIN
Als leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen benaderen we verkiezingen met een diep gewetensonderzoek en een focus op onze sociale en ethische waarden. Hoewel de kerk politiek neutraal blijft, moedigt ze ons aan actief deel te nemen aan het democratische proces. Ontdek hoe onze geloofsovertuigingen en waarden ons leiden in het maken van politieke keuzes en de belangrijke rol van actief burgerschap.