Bestaat God wel? Antwoord van een mormoon aan Etienne Vermeersch

PIN
Over God - Etienne VermeerschIn zijn boek “Over God” heeft Etienne Vermeersch het uitgebreid over deze vraag en geeft hij een uitvoerig antwoord, gebaseerd op – volgens hem – pure rationaliteit en komt tot de conclusie “neen, de god van de christenen bestaat niet”.   Vermeersch heeft een speciale relatie met God. Hij is katholiek opgevoed en is zelfs ingetreden in de jezuïeten-orde. Daar zit al het eerste addertje. Hij spreekt over de god van de christenen, maar veel van zijn argumenten hebben betrekking op de god van de katholieken.

Waarom is er ellende in de wereld?

  Een groot deel van zijn redenering is immers gebouwd rond de stelling “als er een almachtige, algoede god bestaat, waarom is er dan zoveel ellende in deze wereld?”. Een terechte vraag, die ik me vroeger vaak heb gesteld en ook gevraagd heb aan priesters van allerlei niveau’s binnen de katholieke kerk. En ik heb er toen ook nooit een afdoend antwoord op gekregen, dus ik kan nu nog steeds heel veel begrip opbrengen voor mensen die worstelen met deze vraag en vanuit deze worsteling in geloofsproblemen komen.   Etienne VermeerschIk ben geen academicus zoals Vermeersch en een heel deel van zijn boek, vooral naar het einde toe, bevat zoals ieder betoog van een academicus, een pak verwijzigingen naar andere academici. Zulke verwijzingen geven meer gewicht aan een betoog, veronderstel ik. In exacte wetenschappen kan ik dat begrijpen. Wat een ander reeds bewezen heeft, hoef je niet opnieuw te bewijzen. Verwijzen naar het bewijs in jouw bewijsvoering is dan voldoende. In een wetenschap zoals filosofie of theologie, vind ik dat er nauwelijks sluitende bewijzen zijn. Deze wetenschappen hebben te maken met mensbegrip, wat eigenlijk voor ieder van ons zo individueel is, dat het niet te grijpen valt in een alomvattend bewijs. Los daarvan, ik heb niet al die boeken gelezen, dus ik kan niet op hetzelfde niveau als de academicus Vermeersch met hem in discussie gaan. Ik kan het echter wel als gelovige.  

Een afdoend antwoord voor mij: het Heilsplan

  Als mormoon heb ik tegenwoordig een voor mij afdoend antwoord gevonden op de vraag omtrent het lijden. Dat heeft te maken met het alomvattend beeld van mormonen op de basisvragen wie we zijn, waar we vandaan komen, waar we naar toe gaan en waarom we hier zijn. In onze kerk heeft dat een naam: het Heilsplan van onze Hemelse Vader. Het Heilsplan Sommige mensen bestuderen dit theologisch gegeven hun hele leven, er zijn al dikke boeken over geschreven, dus ik moet mij hier beperken tot een simplistische samenvatting die misschien het gevaar biedt dat het enkele nuances mist. Maar in feite komt het hier op neer: we zijn allemaal geesteskinderen van hemelse ouders en hebben lang bij hen vertoefd. Maar net zoals onze kinderen hier op aarde, komt er een moment dat ze op eigen benen moeten staan en door eigen ondervinding moeten leren. Dat is waarom we hier zijn. Een tijd waarin we de steunwielen weghalen en leren fietsen.   Want het doel is dat we hierna terugkeren en verder leren, tot we ooit echte erfgenamen van onze hemelse ouders zijn. Als je kan aanvaarden dat we kinderen zijn van een god, dan is het ook niet onlogisch te stellen dat we zelf de capaciteit hebben om te evolueren tot we een god kunnen zijn. Mormonen worden daarmee vaak uitgelachen, maar voor mij is dit een even logische benadering als de rede waarmee Vermeersch zich bedient.  

Tegenslag geeft de kans op groei

  comfortzoneVanuit die optiek begrijp ik een heel stuk beter waarom er lijden is op persoonlijk vlak. Ik hou nogal van de spreuk “er is geen groei in uw comfortzone en geen comfort in uw groeizone”. Tegenslag is negatief tenzij tegenslag bekeken wordt als een kans om bij te leren en de volgende keer beter te doen. En die volgende keer moet je ook in het licht van de eeuwigheid bekijken. Want gewoonlijk als ik dit uitleg komen de vragen “wat is de nut van het lijden van een kind dat kanker krijgt en op jonge leeftijd sterft?”. Als je geen geloof hecht aan een eeuwig Heilsplan, aan een toekomst waarin we een geluk kunnen ervaren dat we niet niet kunnen vatten, dan is het ook ondenkbaar dat je kan inbeelden dat misschien een kind dat jong sterft, al zoveel verder stond in zijn vooruitgang voor het naar de aarde kwam, dat het misschien enkel nog moest leren om te gaan met pijn.   Ik heb ook geen perfect sluitend antwoord op iedere individuele vraag. Maar wederom als je gelooft in een plan van vooruitgang en een god die zoveel meer dimensies kent dan wij, dan kan je ook niet anders dan aanvaarden dat wij als mens met potentieel goddelijk vermogen, weliswaar een deel begrijpen van alle kennis, maar niet de totaliteit er van. In dit plan van vooruitgang, zal het begrijpen van alles, betekenen dat we op het punt zijn gekomen om zelf een god te zijn. Tot op dat punt moeten we aanvaarden dat we niet alles weten en verder moeten gaan om bij te leren.   Op dit punt krijg ik dan vaak te horen “ja, zo is het makkelijk uit te leggen”, maar verschilt dit van bijvoorbeeld een chirurg? Als hij begint aan zijn studies, is hij dan meteen al een topspecialist in zijn vak? Neen, dat wordt hij pas na veel studies, stages, ervaringen opdoen en de nodige tegenslagen meemaken.  

Even logisch als Etienne Vermeersch

  Maar ik vind het een logische uitleg die evenzeer waarde heeft naast de uitleg van Vermeersch. Want ten slotte komt het neer op de ultieme keuze maken: geloof ik in God of niet. Dat is een ander deel van het Heilsplan: de vrije keuze. Let wel: dit betekent dat een mens in vrijheid kan kiezen zonder een marionet te zijn van Hemelse Vader, maar dit betekent niet dat we kunnen kiezen om de consequenties van onze keuzes te ontsnappen. Wie er voor kiest om geblinddoekt de snelweg over te steken, aanvaard inherent aan zijn keuze dat hij mogelijks omver gereden kan worden.   En er zou geen keuzevrijheid zijn als God constant zou ingrijpen. Want die vraag komt u waarschijnlijk ook wel op: “als god dan zo almachtig is, waarom vermijdt hij dan bv niet de oorlog in Syrië”. Ten eerste, als God zou ingrijpen in onze levens, is hij dan een tiran vanuit zijn almacht of niet? Ten tweede, heel veel ellende is de vrije keuze van mensen. Wie weet hoeveel verder zouden we staan als we al het geld dat nu in defensie kruipt, in geneeskunde zouden steken?  

Geluk door een sterk geloof

  Sterk geloofVermeersch daagt iedereen uit om met hem in debat te gaan. Ik kan hem echter niet met hele boeken om de oren slaan, ik ben geen academicus. En alles valt altijd te herleiden tot “ja maar, da’s geen rationeel argument, da’s een puur geloofsargument”. Inderdaad, zo kan je altijd redeneren over uw tegenstander en het debat in wezen dood maken. Niet dat ik Vermeersch daarvan beschuldig, ik kan hem enkel beoordelen op zijn boeken en publieke optredens. Ik gun hem trouwens van harte zijn sterk geloof in het feit dat er geen god is. Want ik weet wel één ding: een sterk geloof kan iemand gelukkig maken. Bij hem is dat het geloof dat er geen god is, bij mij is dat het geloof in een alomvattend Heilsplan.  

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder