Open data: 2-richtingsverkeer?

PIN
Volksvertegenwoordiger Peter Dedecker heeft enkele jaren geleden met zijn verschillende pleidooien mijn interesse voor open data gewekt. Sindsdien volg ik dat allemaal vanop afstand en ben ik het met hem eens dat de overheid er altijd voor moet zorgen dat data – op voorwaarde dat die niet persoonsgebonden is – openlijk beschikbaar moet zijn voor derde partijen die er dan al dan niet commercieel mee aan de slag kunnen gaan.   Wat ik me nu echter afvraag: moet dit éénrichtingsverkeer blijven? Moeten we overheid niet aansporen om ook data weer binnen te halen daar waar die nuttig kan zijn in de verrijking van de eigen data of mogelijkheden ontwikkelen om met reeds bestaande data nuttig aan de slag te gaan? Zeker daar waar dit een besparing zou kunnen betekenen op pogingen om zelf data aan te trekken.   Waze in de plaats van Meldpunt wegen?   Laat ik een voorbeeld geven. Je hebt de site Meldpunt Wegen waar iedereen op nogal omslachtige wijze gebreken aan de openbare wegen kan melden. Voor wie dat nog niet heeft gedaan: aanrader om dit eens te doen. Verwacht geen mirakelen. Ik gebruik het als plichtsgetrouwe burger regelmatig en het is al meermaals voorgekomen dat de gemelde gebreken verholpen zijn voor ik een email krijg van de betrokken wegbeheerder dat hij eens ter plaatse zal gaan kijken. Of hoe de burgerbetrokkenheid toch nog altijd niet prioritair geplaatst is bij de ambtenarij…   Maar dat terzijde. Het is en blijft een omslachtig proces, waarbij je ofwel via een omweg (sic) via google maps coördinaten moet gaan zoeken, kopiëren en plakken ofwel via kilometerpalen aan de slag moet gaan.   Stel daar nu eens een ap tegenover zoals Waze. Een GPS gebaseerd op een brede community die wegenwerken, ongevallen, files en zelfs vallende sterren aan mekaar meldt door een simpele druk op de knop en een korte verklaring op de plaats waar het probleem voorkomt.   Hoe moeilijk zou het nu zijn om daar een knop “meld een put” bij te plaatsen? Die meldingen kunnen rechtstreeks doorgegeven worden aan de juiste dienst bij het Vlaamse Gewest. Da’s volgens mij, als eenvoudige informaticus, zelfs nog geen moeilijke klus om daar een data interface voor te schrijven. Vrees voor onterechte meldingen? Volgens mij minder dan op de website, waar je nog een valse identiteit kunt aannemen. Bij Waze zou je het community principe kunnen gaan hanteren: pas als een put twee of drie keer gemeld is, er op reageren. Fake meldingen kan je uitsluiten door waze id’s die al te vaak onzichtbare putten gemeld hebben, te weren uit de inkomende stroom.   Eerlijk gezegd, onze Vlaamse overheid zou geld op tafel moeten leggen bij de ontwikkelaars van Waze om deze functionaliteit te bouwen en te onderhouden. Zo steunen ze de community en verzekeren ze zich van een duidelijke bron van informatie. Volgens mij sparen ze een veelvoud uit aan dagelijkse wegeninspecties. En zelfs al zou er dan gezegd worden dat er overheidsgeld aan één bepaalde app gegeven wordt: maak een open interface voor zulke apps en laat hen zelf beslissen of ze data aanleveren. Ik zou bij de keuze tussen twee community apps kiezen voor diegene waar ik zulke problemen kan melden en tegelijk merk dat dit mij ten goede komt (door betere wegen met minder putten te hebben).   Nog meer mogelijkheden?   Dit is slechts één voorbeeld dat bij me opkwam dit weekend. Ik denk dat er tientallen voorbeelden te bedenken zijn. Geef gerust enkele ideeën mee in de reacties op dit artikel, zodat we ze kunnen beoordelen. Ik ben er zeker van dat ik Peter ze nadien kan laten nalezen en dat hij ze met plezier zal doorgeven aan de juiste kanalen.  

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder