Waar moet ik parkeren?

PIN
Even voor alle duidelijkheid zeggen: zonet interessant gesprek gehad met mijn wijkagent (de tofste agent van de ganse wijk) over mijn auto en meer bepaald mijn parkeergedrag. De wijkagent vroeg me vriendelijk mijn auto reglementeer te parkeren, maar ik heb een wedervraag gesteld: wat zegt het reglement hier voor mijn deur. Ik heb geen boete gehad en mijn wijkagent is de braafste agent die ik ken en het is voor hem ook een vraagstuk, dus zoek ik hulp van specialisten.   De feiten: waar ik woon is het bebouwde kom. Dat is een vaststaand feit en daarover bestaat geen discussie. Het is ook geen eenrichtingsverkeer in mijn straat. Ik woon aan het tweede huis na het kruispunt en vlak na een verkeersplateau.   Als we artikel 24 van de wegcode er bij nemen, dan lezen we:
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :  onverminderd artikel 23.4, op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering;
  Dus binnen de bebouwde kom mag je niet op de verhoogde berm parkeren. Allemaal duidelijk, tot we aan de vraag komen: “wat is een verhoogde berm?”   Ik geef twee foto’s weer: Moet ik mij op de rijbaan parkeren (in de richting van het verkeer, zo ver mogelijk van de aslijn van de baan conform artikel 23)?           Of moet ik mij op de berm zetten? Volgens artikel 23.1 paragraaf 2:  Buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm ?         Kortom, de vraag is dus “is dit hier een verhoogde berm?”. Zoals je op de foto’s kan zien, is er een niveauveschil. Er ligt een schuine rand en puur objectief gezien ligt de berm toch enkele cm’s hoger.   Ik geef toe: iedereen parkeert hier al sinds jaar en dag op de berm. Ik ook. Het lijkt veiliger voor het verkeer. Maar is het wel correct? Als het oordeel van de lezers en specialisten is dat het hier om een verhoogde berm gaat, dan is iedereen hier al jaar en dag fout en riskeer ik een boete als ik braaf doe wat mijn wijkagent vraagt.   Het is volgens mij immers de bedoeling van de wetgever geweest binnen de bebouwde kom wat meer voertuigen op de rijbaan te zetten zodat het verkeer vertraagt.   Trouwens, als het een gelijkgrondse berm is en we dus daar moeten staan, zegt diezelfde artikel 23.1 paragraaf 2:
Indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden. Indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden. Indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden.
  Dus wederom, als het wel een gelijkgrondse berm is, moet ik anderhalve meter vrij laten. De berm is op de meeste plaatsen met moeite 2 meter breed, dus dan moet ik alleszins grotendeels op de rijweg gaan staan en ongeveer een halve meter op de berm.   Dat experiment heb ik daarnet gedaan en dan merk ik dat mijn wagen toch wel echt scheef hangt (dus toch verhoogde berm???), zelfs in die mate dat ik moest opletten of mijn deur van mijn laag opgehangen wagen bij volledig openzwieren met zijn punt niet de beton schraapte.   De wijagent vond trouwens dat ik zo vlak achter de verkeersplateau ook niet echt ideaal stond. Artikel 24 paragraaf 7 zegt dat ik 5 meter van de denkbeeldige lijn van de dwarsrijbaan moet blijven, niet van het einde van het de verkeersplateau.   Kortom, ik denk dat ik op de eerste foto reglementair sta en de rest dus niet. Wie kan me in de comments zijn of haar professionele mening geven?   Voorlopig sta ik terug in het gras. Het laatste wat ik wil is met onze wijkagent van mening verschillen, net omdat ik hem zo respecteer. Maar ik zou ook niet graag van zijn collega’s een boete krijgen als zij langskomen. Dus uitsluitsel zou welkom zijn. Ik kan me toch moeilijk laten beboeten om een rechter uitspraak te laten doen, of wel soms?  

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder