Zijn mormonen christenen?

PIN
Een vraag die de laatste tijd weer vaker opduikt. Een simpele, eerlijke vraag. En het antwoord is: ja, mormonen zijn christenen. Volgende vraag?   O, iets meer uitleg? OK, hier komt die. De vraag is: wanneer ben je christen? Volgens mij als je in je geloof en je leven de leer en het evangelie van Christus centraal plaatst. Volgens mij is er meer dan bewijs genoeg dat mormonen Christus als hun leidsfiguur beschouwen.  

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

  Mormon 101 InfrographicTen eerste, onze kerk noemt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze naam is niet gekozen, maar is door openbaring aan de profeet Joseph Smith gegeven. De opdracht hiervoor kan je vinden in Leer & Verbonden. Het is ook logisch. Wij geloven dat Christus deze kerk op aarde heeft ingesteld. Het is Zijn kerk, dus is het ook logisch dat ze Zijn naam draagt. Heiligen der Laatste Dagen slaat op de leden. Wij geloven dat dit de laatste keer is dat Christus (daar is Hij weer) Zijn kerk op aarde hersteld heeft en dat deze pas zal eindigen bij Zijn terugkeer.  

Mormonen lezen de Bijbel én het Boek van Mormon

  Ten tweede, mormonen hebben hun Schriften. In de eerste plaats is er de Bijbel, ja, krak dezelfde bijbel die christenen gebruiken. Er zijn verschillende vertalingen in omloop, maar in onze bijbel staat hetzelfde als in andere bijbels. Er is geen aparte versie gemaakt voor onze kerk. Mormonen hebben nog andere Schriftuur, zoals het Boek van Mormon, de Parel van Grote Waarde en de Leer en Verbonden. Het meest bekende is natuurlijk het Boek van Mormon. Daar komt onze bijnaam ook van, maar ook het misverstand dat dit boek de bijbel zou vervangen. Quod non. Het oude testament en het nieuwe testament zijn twee delen van de bijbel die over Christus getuigen, het Boek van Mormon is gewoon nog een ander boek. Gaat het Boek van Mormon dan over Mormon? Neen, hij is gewoon de profeet van de oudheid die dit boek samengesteld heeft. Het boek gaat over Christus. Om exact te zijn: het Boek van Mormon telt 6607 verzen en telt 3925 verwijzingen naar Christus. Gemiddeld dus één keer per 1,7 verzen. Gewoon ter info: da’s meer dan in de Bijbel.  

Christus is de kern van ons geloof

  Gordon B. Hinckley, voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (1995-2008), heeft gezegd:
Wij zijn letterlijk christenen, en steeds meer mensen gaan dat erkennen. Er is een tijd geweest dat iedereen dacht dat we geen christenen waren. Ze gaan nu beseffen dat we dat wel degelijk zijn en dat we een belangrijke en dynamische godsdienst hebben die op de leringen van Jezus Christus is gebaseerd. Uiteraard aanvaarden we Jezus Christus als onze Leider, Koning en Heiland […] de belangrijkste persoon in de geschiedenis van de wereld, de enige volmaakte man die ooit op aarde heeft geleefd, de levende Zoon van de levende God. Hij is onze Heiland en Verlosser, en door zijn zoenoffer kunnen we het eeuwige leven ontvangen. Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bidden en aanbidden in de naam van Jezus Christus. Hij is de kern van ons geloof en staat aan het hoofd van onze kerk. Het Boek van Mormon is eveneens een testament van Jezus Christus en getuigt van zijn goddelijke aard, zijn leven en zijn verzoening.
 

Conclusie: mormonen zijn christenen

 
Geloven andere christenen dat mormonen christen zijn?
Geloven andere christenen dat mormonen christen zijn?
Ik kan daar geen andere conclusie aan vastknopen. Moest dat niet zo zijn, dan was ik geen lid van deze kerk, want ik heb een getuigenis van Christus, niet van iemand anders.   Ik begrijp dat vele andere christelijke denominaties ons graag als niet-christenen bestempelen. Gezonde concurrentie, zal ik dat maar noemen. Per slot van rekening zijn wij een herstelde kerk en geloven we net dat in die twee millenia er heel wat waarheden verloren zijn gegaan, al vrij snel na het overlijden van de oorspronkelijke twaalf apostelen. Aangezien wij dus geloven dat alle andere christelijke kerken wel gebaseerd zijn op de leer van Christus, geloven we ook dat ze niet de volledige waarheid bezitten. Dus ja, we zijn iets anders, maar wij zijn blij dat er nog zoveel andere christenen zijn en betreuren het dat zij ons bestempelen als niet-christenen omwille van de verschillen.   Wat mij trouwens opvalt is dat er zoveel tegenstand is tegen onze kerk. Als ik het internet afschuim, zie ik fervente tegenstanders die hun leven wijden aan het vechten tegen onze kerk. Ik vind ook wel websites gericht tegen bijvoorbeeld Jehova’s, Scientology, Islam, Rooms-Katholieke, maar niet in die hoeveelheid en gedrevenheid. Dat betekent ofwel dat wij een groot gevaar zijn ofwel dat we misschien iets hebben wat de moeite waard is om voor te strijden? Dat antwoord laat ik in het midden en aan u over…    

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder