De juiste info: BNR over Utah en mormonen

PIN
BRN over de VSEr zijn veel mensen die alles geloven wat de media schrijven. Ik niet en als het gaat over een onderwerp waarin ik beslagen ben, kan ik de kriebels krijgen over foute feiten. Journalisten zouden beter hun werk moeten doen, denk ik dan. Maar laat ik helpen, dacht ik, en dus zal ik voortaan op mijn blog correcties geven op artikels en uitzendingen die volgens mij fouten of onvolledige waarheden bevatten.   Deze keer over “Utah: land van Lucky Luck”, een artikel van BNR Nieuwsradio.

1. dat familiearchief is een machtig marketing- en hulpmiddel

  Men schrijft hier alleszins de waarheid over het uitgebreid archief van de mormonen met alles met betrekking tot genealogie. Als je stambomen wil opzoeken, is het archief van onze kerk legendarisch. Dat is trouwens voor iedereen gratis te gebruiken. Op www.familysearch.org dan je daarover alles te weten komen en werken aan je eigen stamboom.   De reden waarom mormonen zo bezig zijn met familiegeschiedenis, is omdat wij geloven dat we als familie voor eeuwig aan mekaar gebonden zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten wie onze familie is en was. Omdat we ook geloven dat Christus en Hemelse Vader rechtvaardig zijn, geloven we ook dat iedereen de kans op eeuwig leven verdient – ook zij die nooit de kans hebben gehad om in aanraking te komen met het evangelie van Christus. Daarom doen we plaatsvervangende dopen: we laten ons dopen in naam van onze voorouders zodat zij de keuze hebben om in het hiernamaals deze verordening aan te nemen of niet.   Het archief is dus helemaal niet opgezet als lokkertje of zo. Het dient een duidelijk doel: zowel voor mormonen als voor alle genealogen ter wereld.  

2. gebaseerd op de leer van John Smith, een extra, Amerikaanse, apostel

  De profeet die deze herstelling tot stand heeft gebracht in opdracht van Christus was Joseph Smith. Hij was geen apostel, maar wel een profeet. Hij zocht in zijn tijd antwoord op de vraag welke kerk de juiste kerk was en heeft op zijn gebed antwoord gekregen van God dat doorheen de eeuwen de kerk van Christus verloren was gegaan omdat zovele mensen, de meeste ter goeder trouw, dingen hadden veranderd. Het was dus tijd dat Joseph Smith de kerk van Christus herstelde volgens de gebruiken van de kerk die Christus zelf gesticht heeft 2000 jaar geleden.   Daarom hebben we qua structuur in de kerk, de structuur die je ook in de Bijbel kan terugvinden. Ouderlingen, zeventigers, maar dus ook profeten en apostelen. Waarom zou God eeuwen lang gesproken hebben via zijn profeten en dan plots zwijgen sinds de geboorte van Christus? Wij geloven dat onze kerk geleid wordt door een levende profeet. Momenteel is dat Thomas S. Monson. Hij wordt in zijn enorme werk bijgestaan door twaalf apostelen, net zoals Christus twaalf apostelen had. Deze apostelen en profeet zijn, net zoals iedereen die in onze kerk een roeping heeft of taak uitvoert, vrijwilligers die van over de ganse wereld komen.    

3. de mormonen volgden hartstochtelijk diens polygamie

 
Smith had 32 vrouwen, en de mormonen volgden hartstochtelijk diens polygamie, totdat Utah zich in 1896 aansloot bij de Verenigde Staten.
  Ja, er was polygamie in de begindagen van de kerk. Over het aantal vrouwen van Joseph Smith doen verschillende verhalen de ronde, maar het klopt dat hij aan meerdere verzegeld was. Kijk, mormonen geloven dat een huwelijk niet enkel is tot de dood ons scheidt, maar dat we als man en vrouw voor eeuwigheid aan mekaar verzegeld kunnen worden. Dat is zelfs noodzakelijk als we vooruitgang willen maken in het hiernamaals. Veel van die huwelijken van Smith waren dan ook enkel op die eeuwigheid gericht en betekenden niet dat hij hier op aarde een uitgebreide harem had.   Dat mormonen dat voorbeeld hartstochtelijk volgden, klopt niet. Het was beperkt in aantal en werd zelfs eerder stiekem gedaan. Er was binnen de kerk ook veel tegenstand. Maar het was een gebod van de Heer en als we de Bijbel lezen, merken we dat God bijna altijd al als hij een nieuwe bedeling begonnen is, zijn profeet de opdracht gaf vrouwen en bijvrouwen te nemen.  
niet zozeer uit principe als wel uit de opvatting dat een burger zich aan de Amerikaanse wet dient te houden
  De regel is heel duidelijk: standaard geldt de regel “één man, één vrouw”, tenzij God om bepaalde redenen oordeelt dat er gedurende een bepaalde periode noodzaak is aan een uitzondering. Denk bv aan Abraham, Salomon en David.   Polygamie werd in 1890 na openbaring van God stopgezet. Sindsdien geldt weer de basisregel “één man, één vrouw”. Wie zich daar niet aan houdt, kan geen lid zijn van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Er zijn nog groepen die zich ook mormonen noemen omdat ze ooit afgesplitst zijn van onze kerk, maar ze hebben nu dus niks meer te maken met onze kerk.   Moest het enkel zijn voor de Amerikaanse wet, dan zouden mormonen in landen waar polygamie wel is toegelaten, nog steeds polygamie beoefenen.   Meer info vind je op de website mormon.org.  

4. Postuum dopen is onder mormonen eveneens een traditie, al heeft de kerk die gewoonte al twintig jaar geleden formeel afgeschaft.

  Gewoon feitelijk fout. Zoals ik al uitlegde, we doen dit om onze voorouders een keuze te geven. Maar we doen dat nog steeds in onze tempels.   De doop is dus essentieel voor het eeuwig heil in het koninkrijk van God. In het Nieuwe Testament staat dat in de tijd van de apostel Paulus de doop voor de doden werd verricht (zie 1 Korintiërs 15:29). Dit gebruik is hersteld met de wederoprichting van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.   Omdat niet iedereen die heeft geleefd de kans heeft gehad om met het juiste gezag gedoopt te worden, wordt er voor hen de doop plaatsvervangend verricht, wat inhoudt dat iemand zich voor een overledene kan laten dopen. De doop voor de doden wordt door leden van de kerk in tempels over de hele wereld verricht.   Mensen vragen zich soms af of het stoffelijk overschot van de overleden persoon hier op de een of andere manier bij betrokken is. Dat is niet het geval. De persoon die als plaatsvervanger optreedt gebruikt alleen de naam van die persoon. Om duplicatie te voorkomen houdt de kerk bij welke overleden personen zijn gedoopt. Sommige mensen denken ten onrechte dat de namen van overleden mensen die zijn gedoopt aan de ledenadministratie van de kerk worden toevoegd. Dat is niet het geval.  

5. In bars mag alcohol worden geschonken, maar bijvoorbeeld niet aan een hotelzwembad.

  Dat heeft eigenlijk niks met mormonen te maken. In de VS mag je zelden zichtbaar alcohol gebruiken. Kijk maar eens naar films en de bekende bruine papieren zak waarin men de fles sterke drank steekt.  

6. Elke mormoonse jongeman wordt geacht na zijn studietijd een half jaar als zendeling te werken

  Twee fouten in één klap. Elke mormoonse jongeman die in staat is, wordt geacht twee jaar op zending te gaan na zijn middelbare studies, of beter gezegd wanneer ze 18 jaar zijn. Meisjes kunnen op de leeftijd van 19 jaar gaan en gaan gedurende 18 maanden op zending. Voor hen is het een optie. Voor jongens trouwens ook: het wordt beschouwd als een priesterschapsplicht, maar er zijn geen sancties als je niet op zending gaat.  

7. Coca Cola dronk hij wel, ondanks de cafeïne

  Het Woord van Wijsheid stelt dat het niet toegelaten is drugs, koffie, thee, alcohol of tabak te gebruiken. Er is geen sprake van cafeïne. Er zijn mormonen die het zo wel interpreteren, maar daar is geen richtlijn over. Je zal een rechtgeaarde mormoon dus geen koffie zien drinken (ook geen caffeïnevrije), maar je vindt ze met hopen die wel cola drinken.     En nu hoop ik maar dat Bernard Hammelburg deze feiten correct weergeeft in zijn verslag.   update 2/8/16 Ik heb gemerkt dat sommige zaken aangepast zijn, zoals Joseph Smith en profeet, maar andere onwaarheden zijn blijven staan.  

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

You May also Like
Getuigenis van een twaalfjarig meisje Savannah

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder