Straf grote gezinnen niet af aub

PIN
Grote gezinnenMinister van Financiën Johan Van Overtveldt stelt een wijziging voor in de fiscale aftrek voor kinderen. Momenteel stijgt de fiscale aftrek progressief naargelang het aantal kinderen ten laste. Eén kind levert een belastingvrije som van 1.550 euro op, twee kinderen 3.980 euro, drie kinderen 8.920 en vier kinderen 14.420 euro. Het nieuwe voorstel kiest voor een forfait per kind, waarbij het bedrag van 2300 wordt genoemd. Gezinnen met één of twee kinderen gaan er dus op vooruit, voor grote gezinnen vanaf drie kinderen is het nieuwe voorstel financieel nadelig.   Het is op korte tijd de tweede keer dat de politiek een weg kiest die eigenlijk zegt dat grote gezinnen niet langer gewenst zijn. Ook de kinderbijslag wordt hervormd zodat gezinnen vanaf drie kinderen minder geld zullen krijgen dan voorheen. Als reden geeft men vaak op dat de demografische situatie van gezinnen nu eenmaal is veranderd en dat men minder vaak grote gezinnen aantreft. Maar moet een overheid geen signaal geven over wat wenselijk is? Men geeft toch ook een financieel voordeel aan elektrische wagens net omdat men meent dat dit voor een betere toekomst zal zorgen? Is dat dan niet zo voor grote gezinnen? Onze maatschappij “produceert” momenteel sowieso al te weinig kinderen om ons bevolkingscijfer op hetzelfde niveau te houden.   Als mormoon vind ik dit ook spijtig. Je ziet vaak nog grote gezinnen bij leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen omdat mormonen weten dat kinderen een gift zijn van God. Kinderen zijn een zegen en horen bij het eeuwige plan van God. De mormoonse kerk hecht echter ook veel belang aan keuzevrijheid en ieder gezin is vrij in haar keuze omtrent het aantal kinderen.   In die zin vind ik het spijtig om te merken dat onze overheid kiest voor een weg die grote gezinnen als een luxe gaan beschouwen. Je kan anderzijds ook stellen dat ieder kind gelijk is en dus voor een gelijke aftrek zijn, maar dan zou je het bedrag moeten gelijktrekken op minstens het niveau van het derde kind rond de 4500 euro om op die manier een ondersteuning te bieden bij gezinnen die willen kiezen voor meer dan twee kinderen. Tegelijk zou er ook aandacht gegeven moeten worden aan kinderen in kwetsbare situaties: alleenstaande ouders, gehandicapte kinderen, kansarme gezinnen, …   Laat ons hopen dat de overheid beseft dat kinderen een zegen zijn en dat ze een kindvriendelijk fiscaal beleid zal voeren.  

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder