Moet een religie zelf bedruipend zijn?

PIN
Een discussie die van tijd tot tijd opduikt, is die over financiering van religies. Vandaag, de dag voor Pasen, bond Gwendolyne Rutten, voorzitster van Open-VLD, de kat de bel aan: Ik vind persoonlijk de vraag niet verkeerd. Een overheid moet durven historische akkoorden evalueren. Zo logisch de keuze was van het jonge België om de katholieke kerk te financieren in ruil voor een vrede tussen kerk en staat, zo logisch is het vandaag om na te gaan of dit nog nodig is. België financiert de erkende religies niet enkel op het vlak van infrastructuur [footnote]Gemeenten betalen kerkgebouwen via de kerkfabriek[/footnote] maar ook door de bedienaars te financieren via het ministerie van justitie. Priesters (en equivalenten in de andere erkende religies) krijgen hun loon van de staat betaald. Nu er nog zo weinig mensen naar de kerk gaan, is het veel logischer dat dit in vraag gesteld wordt dan vroeger, hoewel ik vind dat aantallen er weinig mee te maken hebben. Er zijn meer dan genoeg voorbeelden te vinden van zaken die door de overheid gesubsidieerd worden net omdat ze niet zelfbedruipend zijn. Het argument dat we via onze belastingen betalen voor iets waar we niet van genieten, is het slechtste argument dat je kan vinden. Ik ga niet voetballen, dus waarom betaal ik voor het voetbalveld in onze gemeente of voor de politie bij grote wedstrijden… bij wijze van voorbeeld. Waarom krijgt de opera subsidies? Omdat ik er wel van hou, maar de meerderheid niet? Zo kan ik nog lang doorgaan. Ik vind het dus logisch dat de vraag komt dus we moeten op zoek naar een antwoord, maar het antwoord kan niet komen omdat een minderheid er van geniet. Dan moeten er dus veel dingen afgeschaft worden.  

Waarom religies wel/niet financieren?

  Moeten we religies financieren?We moeten de vraag beantwoorden door de voor- en nadelen te beschouwen. Het grote voordeel van iets te betalen, is dat je waar voor je geld kan eisen. Als de overheid religies financiert, dan kan ze bepaalde eisen stellen. Dit is wel dansen op een slappe koord, want één van de eigenschappen van een democratie die de rechten van de mens respecteert, is dat men vast houdt aan scheiding tussen kerk en staat en men godsdienstvrijheid toelaat. De inmenging in het geloof kan dus maar algemeen en beperkt zijn. Men kan volgens mij wel perfect gaan eisen dat een religie de democratie moet respecteren en niet opruiend mag gebruikt worden. Men kan ook eisen dat een religie de vrijheid die ze krijgt, ook aan een andere religie moet gunnen. Dus ook de vrijheid om niet tot die religie te behoren. Een religie mag van mij gerust stellen dat ze de enige ware is, maar ze mag niemand afrekenen om niet tot die ene te behoren. In de huidige discussie komt ook naar voren dat het een voordeel is dat men religies niet afhankelijk gaat maken van buitenlandse en/of schimmige financieringen of geldschieters. “Men preekt het woord van wiens brood men eet” of zoiets.   Daar tegenover als tegenargument staat alvast niet het argument van aantal. Zeker in het licht van de genoemde controle, is het irrelevant om niet naar aantallen te kijken. De andere argumenten zitten dan ofwel in het puur financiële (we kunnen niet alles financieren – niet iedere kunstenaar krijgt subsidies) ofwel in de fundamentele discussie omtrent scheiding tussen kerk en staat. In dat laatste kiest men misschien beter voor de totale scheiding. Vanuit de religie zou men daar eerder voor kunnen opteren en zeggen “bemoei je niet met ons, we moeten je geld niet”. Vanuit de staat zou men zeggen dat men op die manier kiest voor totale godsdienstvrijheid.  

Mormonen zorgen voor zichzelf

  Ik kan het antwoord niet geven voor anderen, ik kan enkel mijn mening geven, zonder ze te willen opdringen. Ik wil ten eerste er op wijzen dat ik als mormoon weet dat een kerk zelf bedruipen moeilijk maar haalbaar is. Mormonen geven 10% van hun inkomsten af aan De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen als tienden. Daarmee bedruipen ze zelf hun kerkbezigheden. Tegelijk wil ik er wel op wijzen dat deze zelfbedruiping maar geldt voor de kerk in zijn geheel. Landen zoals België die maar weinig leden kennen, worden de facto netto gefinancierd vanuit de tienden van landen waar veel mormonen zijn (de facto meestal de VS). Ik geef dit maar mee omdat sommigen vandaag als oplossing naar voren schuiven dat financiering van buiten de EU moet gestopt worden. Vanuit deze persoonlijke ervaring ben ik voornamelijk geneigd om te stellen dat financiering van de overheid beter stopt. Ik ben voor gelijkheid: ofwel financier je alle religies ofwel geen enkele.  Eigenlijk ben ik benieuwd naar jullie meningen…  

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder