Mormonen zijn niet beter dan andere gelovigen

PIN
Zijn mormonen beter dan andere gelovigen?Deze week had ik op mijn Twitter timeline een interessante opmerking. Iemand die een tijd had doorgebracht bij een Mormoonse familie in de VS, vond Mormonen wel toffe, lieve mensen maar stoorde zich er aan dat ze zich beter voelden dan andere gelovigen. Ik had zoiets van “huh, ik vind net van niet, één van de redenen waarom ik me aangetrokken voelde tot deze kerk”.   Toch kan ik het wel begrijpen. Ergens is het per definitie intrinsiek aan religies. Iedere kerk zal van zichzelf zeggen dat ze dé waarheid bezit. Als een kerk dat immers niet zou zeggen en integendeel zou zeggen “wij zijn eigenlijk hetzelfde als die andere kerk”, wat is haar bestaansreden dan nog? Je vindt dit trouwens bij andere organisaties ook. Waarom supportert men voor Anderlecht en niet voor Brugge bijvoorbeeld?   In religieuze doctrine is het volgens mij niet abnormaal dat er ergens een denken in zit dat alleen deze doctrine tot zaligmaking leidt. Ik vind echter dat in onze kerk er wel degelijk heel veel rechtvaardigheid zit die het wij-zij denken ver overstijgt.

Iedereen heeft het recht te geloven (of niet) op zijn manier

Zo is er in de eerste plaats artikel 11 uit onze Geloofsartikelen:
Wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe: laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen.
  Geloof op je eigen manierVoor mij was dit zeer belangrijk om te lezen toen ik nadacht om gedoopt te worden in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ik vond het een sterkte dat een kerk zei dat ze iedereen het recht geeft God te aanbidden hoe, waar of wat zij willen. Voor mij is dat een gelijkschakeling en niet een tegenstellend wij-zij.  

Is de hemel er voor iedereen?

  Iedereen komt in de hemelHoe zit het dan met de hemel; is die enkel toegankelijk voor brave mormoontjes? Wij geloven dat iedereen zal opstaan uit de dood en dat iedereen naar één van de hemelen kan gaan. Wij noemen ze koninkrijken en er zijn er drie: telestiaal, terrestriaal en celestiaal. Afhankelijk van hoe je geleefd hebt, kom je in één van deze drie terecht. Enkel wie echt onvergeeflijke zonden heeft gepleegd, komt in de buitenste duisternis terecht, wat je zou kunnen vergelijken met wat andere stromingen de hel noemen.   Ik hou het bewust bondig omdat het ganse Heilsplan uitleggen in één blogpost onbegonnen werk is en de beste manier om er meer over te leren is, gewoon eens met een Mormoon of een zendeling te spreken. Maar voor de kritische lezer: ja, er zijn ook nog verschillende graden in het celestiale koninkrijk en de hoogste graad is voorbehouden voor wie alle verbonden is aangegaan in een Mormoonse tempel.   Dus toch beter dan de rest? Wat mij betreft niet, want hier komt om het hoekje kijken dat wij geloven in de rechtvaardigheid van God die iedereen die kans geeft, hetzij in dit leven of hierna. Van daar komt de praktijk die ons ook zo dikwijls wordt verweten, namelijk het dopen van de doden (en niet alleen het plaatsvervangend dopen, maar alle verordeningen worden in tempels voor onze overleden familieleden verricht). Wij doen ze plaatsvervangend op aarde zodat onze dierbare overledenen de vrije keuze (nog zo’n basisbeginsel uit ons geloof) hebben in het hiernamaals of ze die kans aangrijpen of niet.   Voor wie het op de spits wil drijven: je zou dus kunnen zeggen dat we heel veel manieren voorzien om mormoon te worden, maar dat je mormoon moet zijn om de opperste graad van geluk te bereiken. Wederom, volgens mij is dat eigen aan een geloof. Je gelooft dat er een bepaalde manier van leven is, die goed is en beloond zal worden. Maar ik vind het belangrijk dat die beloning voor iedereen open staat, dat iedereen gelijke kansen krijgt. Zeker in het hiernamaals. Je moet immers begrijpen dat wij geloven dat iedereen daar ziet van “aha, zo zit het in mekaar; had ik dat maar eerder geweten”… Zou het dan niet enorm onrechtvaardig zijn moesten we zeggen “te laat, pech gehad” of helemaal geen kans geven aan de miljarden mensen die nooit gehoord hebben van Jezus Christus?  

Mormonen hebben andere religies nodig

  Ik ga zelfs verder en stel dat wij beseffen dat we anderen nodig hebben. Ik refereer dan aan een uitspraak van één van onze eerste apostelen Orson F. Whitney:
God gebruikt meer dan één volk voor de vervollediging van Zijn groot en wonderbaar werk. De Heiligen der Laatste Dagen kunnen niet alles doen. Het is te groot, te immens, voor eender welk volk alleen.
  Verschillende religiesDaar geloof ik ten stelligste in. God ziet al Zijn kinderen graag. Hij heeft dan wel zijn Verbondsvolk, van oudsher de Israëlieten, uitverkoren, maar iedereen krijgt de kans zich aan te sluiten. Al wie de naam van Christus op zich neemt, is geadopteerd in het evangelie.   Dat is trouwens ook weer één van die zaken die we geloven en waar anderen meewarig naar ons kijken, namelijk dat we geloven dat Christus ook verschenen is aan de volkeren die 2000 jaar geleden op het Amerikaanse continent woonden. Daar gaat het Boek van Mormon over.   Er is onlangs een mooie video gepubliceerd op mormonchannel.org uit de reeks “Hope Works” die over deze topic gaat. Hoewel de spreker geen spreekbuis is van de kerk, is dit verhaal wel door de kerk gepubliceerd en kan je dus zeker bekijken als iets waar Mormonen algemeen in geloven:    

Conclusie: Mormonen zijn niet beter dan andere gelovigen

  Voor mij is de conclusie heel simpel: ik voel mij niet beter dan andere gelovigen. Integendeel. De naam van onze kerk suggereert misschien in onze taal iets helemaal anders tegenover onze culturele achtergrond over de betekenis van heiligen. Maar het is zoals president Uchtdorf ooit zei: onze kerk is geen showroom van mooie, nieuwe, blinkende wagens; het is een garage vol met gedeukte en defecte exemplaren op zoek naar herstelling. En de garage is open voor al wie herstelling zoekt…    

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder