De kern van het evangelie: vergiffenis schenken

PIN Christus schenkt vergiffenis
Op zondagavond hebben we traditioneel de zendelingen die actief zijn in Gent bij ons thuis om hen een lekkere maaltijd voor te zetten. In ruil hiervoor zorgen zij steeds voor een geestelijke boodschap, vaak in de vorm van een vraag of een aanduiding.   Deze keer was hun vraag “Nu het Pasen is, staat iedereen stil bij Jezus Christus. Maar in plaats het nu eens te hebben over de opstanding, willen we eens stil staan bij Jezus zelf. Wat is voor jullie het meest inspirerende stuk tekst uit de Schriften van of over Jezus?”   Wel, over deze vraag moest ik niet lang nadenken. Johannes 8:2-11. Wacht, ik zal het jullie laten zien:   Voor mij is dit een enorm kernachtige uitdrukking van wat Christus betekent voor me. Het is Zijn liefde voor iedereen. Hij leert ons dat wij zeker niet iemand mogen veroordelen omdat we zelf niet zonder zonde zijn. Maar zelf Hij die zonder zonde is, veroordeelt niet, maar schenkt vergiffenis. Hij keurt de zonde af, maar geeft een nieuwe kans. Hij laat zien dat onze bekering, onze oprechte spijt, voor Hem voldoende is om een nieuwe kans te krijgen. Hij toont dat de oude wet “oog om oog, tand om tand” vervangen wordt door “keer de andere wang toe”.  

Vergiffenis schenken

  Hierin zit voor mij het grote verschil tussen de oude wet van het Oude Testament, met een God die nogal vergeldend is en de nieuwe wet van liefde en vergiffenis van Jezus Christus in het Nieuwe Testament.   Het feit dat Christus deze boodschap kan overbrengen, is dankzij Zijn verzoening en wederopstanding. Dat wat we gedenken met Pasen, maakt het mogelijk dat we leven in liefde.   Die boodschap geeft me hoop in deze dagen. Ik doe immers niet mijn ogen dicht voor de gruwelijke gebeurtenissen in Brussel, Turkije, Pakistan, … Ik ben niet goedgelovig om te denken dat het allemaal snel in orde zal zijn. Integendeel, net omdat ik geloof in de Schriften, weet ik dat de ellende nog groter zal worden. Maar als ik denk aan het oneindig heilsplan, dan weet ik dat we moeten volhouden in ons geloof en dat we tegenover iedere slechte daad een overdaad (sic) aan goede daden moeten stellen. Dat is de boodschap van Christus in deze dagen.   Volg Hem en wandel in een nieuw leven. Zalig pasen!  

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder