Rechtszekerheid en fiscale stabiliteit

PIN Rulings zijn het falen van rechtszekerheid
De laatste dagen staan de kranten vol van de rulings die grote bedrijven hebben afgesloten en van het feit dat Europa vindt dat België dit geld moet terugvorderen. De teneur is dat (grote) bedrijven in smerige achterkamertjes achterbakse deals sluiten met de overheid. Rulings worden voorgesteld als een veiling tussen verschillende staten om bedrijven aan te trekken met afwijkende regels en belastingstarieven op maat. Rulings zijn echter louter een vorm van rechtszekerheid en fiscale stabiliteit.

Rulings zijn het falen van de overheid

We moeten echter niet vergeten dat bedrijven rulings in de eerste plaats om een andere reden aanvragen. Het zijn trouwens niet alleen grote multinationals, maar ook KMO’s vragen rulings aan. Vorig jaar alleen al werden er meer dan 700 rulings afgehandeld. Een ruling vraag je aan om zekerheid te hebben. Ons belastingssysteem is een kluwen waar geen enkele jurist, controleur of rechter nog eenduidig zijn weg in vindt. Er zijn zoveel aftrekken en uitzonderingssystemen voorzien, die dan allemaal nog voor interpretatie vatbaar zijn. Dat is nefast als bedrijf. Ik kan er van meespreken. Als je in dit land op termijn wil denken – niet eens op lange termijn maar zelfs gewoon vier, vijf jaar verder kijken – dan moet je zeker zijn van de omgevingsfactoren. Als je alles uitpluist en denkt dat scenario A perfect haalbaar is en volgens de geest van de wet, dan wil je ook wel zeker zijn dat de overheid jouw interpretatie als correct beschouwt. Mede doordat ook justitie faalt door een feitelijke rechtsonzekerheid te creëren door hun jarenlange achterstand, zeker in fiscale geschillen, zou je als bedrijfsleider kunnen geconfronteerd worden met tien jaar na data plots letterlijk afgerekend te worden op een andere interpretatie. Dat is gewoon funest voor het bedrijfsleven.  

We willen gewoon rechtszekerheid

Als bedrijfsleider moet je nu al beslissingen nemen in de zin van “we zullen het nu maar doen, want nu is er een rechtse regering, maar o wee als alles weer verandert over een paar jaar…”.  Onze media en politiek spreken graag van ons land aantrekkelijk maken voor (buitenlandse) investeringen. Er worden rondreizen georganiseerd om ons land aantrekkelijk voor te stellen. Dat is allemaal water naar de zee dragen. De reden waarom we die reizen nodig hebben, is dezelfde reden waarom we rulings nodig hebben. In ons wettelijk kluwen voelt niemand zich zeker genoeg om iets aan te durven, dus is het nodig om campagne te voeren. Ik kan me voorstellen dat rulings één van de eerste dingen is die men aanbiedt in one to one gesprekken tijdens rondreizen van staatssecretaris De Crem. Bedrijfsleiders willen verder denken dan het volgend kwartaal. Wij willen zeker zijn dat we als we vandaag volgens de regels van het voetbal spelen, we plots morgen geen rugby spelen. Rulings zijn niet meer dan de spelregels vastleggen omdat niemand de regels nog kent of vertrouwt. Bedrijfsleiders willen rechtszekerheid en fiscale stabiliteit, liefst via stabiele wetgeving, via rulings als het moet.  

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder