Is geld belangrijk voor Mormonen

PIN
Het valt alsmaar meer mensen op dat Mormonen slechts 2% van de Amerikaanse bevolking uitmaken, maar relatief gezien wel veel vaker voorkomen in de business wereld, vaak met succes. The Economist publiceerde daar al eens een interessant artikel over. Er bestaat zelf een boek dat ik zeker kan aanbevelen: “The Mormon way of doing business”.   Daarom krijg ik wel eens de vraag of geld belangrijk is voor Mormonen? Het is een goede vraag, die ik morgen zelfs zal gebruiken voor onze gezinsavond. Onze houding tot geld of rijkdom en welvaart in het algemeen heeft een duidelijke plaats in onze doctrine. In het Boek van Mormon vind ik het duidelijke antwoord in Jakob hoofdstuk 2:

12 En nu, zie, mijn broeders, dit is het woord dat ik u verkondig: velen van u zijn begonnen te zoeken naar goud en naar zilver en naar allerlei kostbare ertsen, waaraan dit land — dat voor u en uw nageslacht een land van belofte is — zeer rijk is.

13 En de hand der voorzienigheid heeft u zeer vriendelijk toegelachen, waardoor gij vele rijkdommen hebt verkregen; en omdat sommigen onder u overvloediger hebben verkregen dan uw broeders, zijt gij verheven in de hoogmoed van uw hart en loopt gij met starre hals en met opgeheven hoofd wegens de kostbaarheid van uw kleding, en vervolgt gij uw broeders omdat gij denkt beter te zijn dan zij.

14 Welnu, mijn broeders, denkt gij dat God u daarin rechtvaardigt? Zie, ik zeg u: neen. Integendeel, Hij veroordeelt u, en indien gij in die dingen volhardt, moeten zijn oordelen u spoedig treffen.

Net zoals op vele andere plaatsen in de Schriften lezen we hier duidelijk dat het streven naar rijkdom fout is als dat streven ons leven gaat beheersen, als we om dat te bereiken hoogmoedig worden. Men kan niet de Heer en Mammon gelijk dienen.

Maar is het dan fout om het goed te hebben? Om überhaupt goed je boterham te verdienen? In hetzelfde hoofdstuk vinden we ook het antwoord:

17 Acht uw broeders als uzelf, en weest vriendelijk jegens allen en vrijgevig met uw bezit, opdat zij rijk zullen zijn evenals gij.

18 Zoekt echter het koninkrijk Gods voordat gij naarrijkdom streeft.

19 En nadat gij hoop in Christus hebt verkregen, zult gij rijkdom verkrijgen, indien gij ernaar streeft; en gij zult ernaar streven met de bedoeling goed te doen: de naakten te kleden en de hongerigen te voeden en de gevangenen te bevrijden en in de behoeften van de zieken en noodlijdenden te voorzien.

Om het simpel te zeggen, wij geloven dat je slechts anderen kan redden van het verzuipen, als je zelf goed kan zwemmen. Geld is voor ons geen doel, maar wel een middel.

Deze meme vat het heel mooi samen:

Raise your standard of giving

Mormonen hechten inderdaad veel belang aan goed studeren en hard werken. Veel factoren in ons leven helpen ons daarbij, zoals reeds opgesomd in het artikel van The Economist. Maar geld is niet daarbij het doel. Ons doel is bijleren, ons voorbereiden op de taken die nog op ons wachten in dit leven en het volgend. Die taken vereisen vaak dat we sterk op eigen benen staan, klaar om anderen te helpen.

Of om het te zeggen met mijn lievelingsvers (Mosiah 2:17):

En zie, ik vertel u deze dingen opdat gij wijsheid zult leren; opdat gij zult leren dat wanneer gij in dienst van uwmedemensen zijt, gij louter in dienst van uw God zijt.


Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder