Dalen en bergen: leren uit tegenslagen

PIN
Gisteren hadden we, zoals vaak op zondag, de zendelingen op bezoek om samen te eten en een gezellige tijd door te brengen. De zendelingen brengen ons dan ook altijd een geestelijke boodschap mee. Gisteren had zuster Fleming een boodschap mee die me zal bijblijven en die ik graag met jullie wil delen.   De tekst komt uit het Boek van Mormon, uit het boek Ether, hoofdstuk 6, verzen 5 tot en met 11:
5 En het geschiedde dat de Here God een geweldige wind over het oppervlak der wateren liet waaien in de richting van het beloofde land; en aldus werden zij voor de wind op de golven der zee heen en weer geslingerd. 6 En het geschiedde dat zij vele malen in de diepten der zee werden begraven wegens de huizenhoge golven die zich over hen uitstortten, en ook de grote en verschrikkelijke orkanen die veroorzaakt werden door de hevigheid van de wind. 7 En het geschiedde wanneer zij in het diep begraven waren dat geen water hen kon deren, omdat hun vaartuigen zo dicht als een schotel waren, en ze waren ook zo dicht als de ark van Noach; wanneer zij dus door vele wateren omgeven waren, riepen zij de Heer aan, en Hij bracht hen wederom tevoorschijn, bovenop de wateren. 8 En het geschiedde dat de wind, terwijl zij op de wateren waren, nooit ophield te waaien in de richting van het beloofde land; en aldus werden zij voor de wind voortgedreven. 9 En zij zongen de Heer lof toe; ja, de broeder van Jared zong de Heer lof toe, en hij dankte en prees de Heer de gehele dag; en wanneer het nacht werd, hielden zij niet op de Heer te prijzen. 10 En aldus werden zij voortgedreven; en geen zeemonster kon hen breken, noch kon een walvis hun schade toebrengen; en zij hadden voortdurend licht, hetzij boven water, hetzij onder water. 11 En aldus werden zij driehonderdvierenveertig dagen lang op het water voortgedreven.
  De Jaredieten op zeeAls we naar een afbeelding van dit tafereel kijken, dan denken we waarschijnlijk eerst “o wee, dat ziet er niet goed uit; die vergaan in deze storm”. Maar als we de bovenstaande Schrifttekst goed bestuderen, dan merken we dat de Jaredieten altijd hun geloof hielden. Hoe hoog ze ook op de toppen van een golf boven de waterlijn werden uitgetild of hoe diep ze terug in het water neerstorten, ze bleven de Heer prijzen. Want ze beseften dat de storm datgene was wat hen vooruit deed gaan.   Zo is het ook in ons leven. Deze storm staat symbool voor de tegenslagen en beproevingen die we op ons pad tegen komen. Vaak krijg ik de vraag waarom God dit of dat slechts toch toelaat, als hij zo goed is. “Waarom laat Hij het stormen in ons leven?” is eigenlijk de vraag. Het antwoord is eenvoudig en duidelijk: omdat dat ons leert verder te gaan. Onze kerk leert ons over het Heilsplan. We zijn hier op aarde om te leren, om gesterkt te worden. Niet om het makkelijk te hebben of op ons lui gat te zitten.   Onze Hemelse Vader weet dat we soms eens de wind langs achter én langs voor nodig hebben om ons in beweging te krijgen. De les in de storm is niet de storm zelf, maar hoe we leren omgaan met tegenslag. Hoe we een beproeving kunnen zien als een kans om te leren en niet om te jammeren. En vooral als test om te zien of we blijven vertrouwen op God.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder