Wederzijds respect tussen mormonen en homo’s

PIN
Deze week hield De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een opmerkelijke persconferentie. De boodschap is duidelijk samen te vatten als volgt: mormonen wensen respect voor iedereen, zelfs als er onderlinge verschillen zijn in levensbeschouwing van welke aard ook. Zulke verschillen mogen nooit leiden tot enige vorm van discriminatie. Elder Oaks heeft het heel duidelijk als volgt gezegd:
  • We claimen voor iedereen het door God gegeven en door de grondwet beschermde recht om hun geloof te beleven volgens de keuze van hun eigen geweten, zonder daarbij de gezondheid of veiligheid van anderen te beschadigen;
  • We bevestigen dat deze zelfde gewetensvrijheid voor alle mannen en vrouwen overal zou moeten gelden zodat ze het geloof en religie van hun keuze kunnen volgen, of zelfs geen enkel geloof indien ze dat verkiezen;
  • We geloven dat er wetten moeten gemaakt worden die de vrijheden van alle mensen beschermen terwijl ze respect hebben voor hen die andere waarden hebben;
  • We verwerpen vervolging en discriminatie in eender welke vorm, waaronder die op basis van ras, afkomst, geloof, economische omstandigheden of verschillen in geslacht of sexuele voorkeur.
Geen wijziging in doctrine Ik heb gemerkt dat vooral in Nederland er veel persaandacht was voor het feit dat mormonen een stap richting homo’s hebben gezet. Op de website van de NOS staat te lezen:
Hij ging niet zover om zich uit te spreken voor het homohuwelijk.
Noot: overal waar ik de term homo’s gebruik, mag  je deze best lezen als “homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders”. Om de tekst leesbaar te houden schrijf ik het niet steeds voluit, maar ik bedoel het wel voor iedereen zo. Ik wil duidelijk stellen dat er geen letter veranderd is aan de doctrine van Jezus Christus, die we in onze kerk volgen. Eigenlijk is er zelfs niks nieuws aan dit standpunt, maar is dit een duidelijke bevestiging van wat iedere mormoon al weet (of toch behoort te weten). Sex hoort enkel en alleen thuis in een huwelijk tussen man en vrouw. Dat is nog steeds een gebod van God, waar mormonen aan vasthouden. Daar is met deze persconferentie geen yota aan veranderd. We willen echter benadrukken dat we niemand willen uitsluiten. We zijn allemaal kinderen van God en Hij houdt van ons allemaal. Mormonen geloven daar heel sterk in en in die zin respecteren we iedereen. Een andere kernwaarde van het mormoonse geloof is keuzevrijheid. Wij geloven dat onze Hemelse Vader ons de vrijheid tot keuze heeft gegegeven en dat Hij die zelf helemaal respecteert. Daarom zijn we hier op aarde gekomen: om zelf keuzes te leren maken en te leren uit de consequenties van die keuzes. God geeft ons richtlijnen om ons te helpen betere keuzes te maken, maar Hij laat het aan iedereen individueel over om te kiezen hoe hij of zij wil leven. Dat principe is heilig volgens onze leer. Daarom dat het in onze geloofsartikelen staat (zowat de mormoonse grondwet zeg maar). Daarom dat dit zo duidelijk in het standpunt van de kerk naar voren gebracht voor Elder Oaks staat. Iedereen kiest zijn eigen leven. Daarom dat homo’s ook niet onze kerk worden gestoten. We beschouwen het homo zijn niet als zonde. Dat is geen keuze, het is geen ziekte. Dat is gewoon iets wat je hebt, een stuk van wat je bent. Maar we geloven wel in het gebod “geen seks buiten het huwelijk tussen man en vrouw”. Dat gebod geldt voor iedereen. Tieners met razende hormonen, volwassenen die plots verliefd worden op iemand anders of verleid worden én homo’s. Seks buiten het huwelijk is dus wel een zonde. Dus homo zijn is geen zonde, maar als je toegeeft aan de lichamelijke verlangens, dan is die daad wel een zonde. Maar zelfs wie een zonde begaat, kan rekenen op de verzoening van Christus, als hij zich bekeert. Christus zelf veroordeelde de overspelige vrouw niet die voor hem werd gebracht (“wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”, weet u wel) maar zei tot haar “ga heen en zondig niet meer”. Christus heeft ons geleerd de zonde te vergeven, maar de zondaar te beminnen. “Haat de zonde, bemin de zondaar, ” is een typische uitdrukking die je hoort binnen de mormoonse gemeenschap. Ik wil er trouwens op wijzen dat de “speciale website” die volgens het NOS-nieuws eerder deze week gelanceerd werd, al langer bestaat. Nog een bewijs dat er eigenlijk niks veranderd is. Deze site is er gekomen om duidelijk te maken voor de leden van onze kerk dat we homo’s niet mogen uitsluiten. De hele site draait om het principe “verwerp de zonde maar bemin je broeder of zuster”. Want ook daarin wil ik duidelijk zijn: mormonen zijn geen perfecte mensen en ja, er zijn dus zeker mormonen die in deze materie spijtig genoeg heel categoriek fout zijn en dus wel degelijk homo’s zullen veroordelen. Die het een ziekte zullen noemen, soms zelfs een ziekte die dringend uitgeroeid moet worden. Dat is echter niet de leer van Christus en niet waar onze kerk voor staat. Daarom de noodzaak aan een aparte website om dat duidelijk te leren aan onze leden. Geen discriminitatie Wat is er dus wel zo speciaal aan deze persconferentie? Je moet dit zien in het licht van wat er momenteel in de VS gebeurt. In Europa hebben we al veel langer het principe dat homo’s niet gediscrimineerd mogen worden. Dat is een maatschappelijke waarde die door een grote meerderheid al lang aanvaard is en die in wetten is gegoten. In de VS is dat minder het geval, maar maakt men op wettelijk vlak nu een inhaalbeweging. Er worden in veel staten wetten gestemd die discriminatie tegenover homo’s (en andere groepen) strafbaar maken. Daarbij gebeurt echter iets waarvoor de kerk nu echter duidelijk wil waarschuwen. Ik zeg altijd dat de vrijheid van het individu stopt waar die van een ander begint. Anti-discriminatiewetten worden gevormd om bepaalde vrijheden van bepaalde groepen individuen te beschermen. Daarbij moeten we echter opletten dat de wet daardoor niet zelf discriminerend wordt tegenover andere groepen. Ook in Europa moeten we daar blijven voor opletten. Dit is eigenlijk een oproep dat homo’s en andere minderheidsgroepen niet dezelfde fout maken die ze zo jarenlang bestreden hebben. Als een groep respect vraagt voor wie ze zijn, waar ze voor staan of welk geloof ze aanhangen, dan moeten ze ook dat respect kunnen opbrengen voor anderen. In de VS is het inmiddels gebeurd dat op basis van nieuwe anti-discriminatiewetten plots gelovigen werden aangevallen. Zo is er bijvoorbeeld het geval van een fotograaf die gevraagd werd om foto’s te maken van een homohuwelijk. Omdat deze fotograaf diep-gelovig christelijk was, kon hij dat niet in overeenstemming brengen met zijn geweten. Op een beleefde manier weigerde hij de opdracht en verwees hij het koppel door naar een andere fotograaf. Om de één of andere reden, vond dit koppel het nodig deze fotograaf voor het gerecht te dagen en de man werd veroordeeld tot een fikse boete. Met andere woorden kunnen wetten die bescherming bieden aan homo’s, op zich wel weer discriminatie brengen aan gelovige mensen. Onze kerk is tegen elke vorm van discriminatie, dus vraagt duidelijk om mensen geloofsvrijheid te gunnen. Ook dat is een verworven recht van de Verlichting: mensen mogen geloven waarin ze willen. Ik geloof in God en Christus, een ander in het vliegend spaghettimonster. Laat ieder daar vrij in. Geen schade De basis moet zijn dat er geen schade aan elkaar wordt toegebracht. Het voorbeeld van de fotograaf is mijn inziens duidelijk: hij had schade. Zijn geloofsvrijheid werd ingeperkt en hij moest een schadevergoeding betalen. Voor het koppel was er geen schade: ze konden trouwen en ze hadden een andere fotograaf. Het standpunt van de kerk mag op gejuich onthaald worden, maar breng het aub geen schade toe door het verkeerd te gaan gebruiken. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft nu niet gezegd dat het homohuwelijk mogelijk is binnen ons geloof. We hebben wel gezegd dat wie buiten ons geloof staat, beschermd moet worden als ze toch zo’n huwelijk aangaan. Maar dwing ons niet om ons geloof te veranderen. De mens kan niet veranderen wat God geboden heeft. Er zijn groeperingen die ijveren dat onze kerk (en andere religies) het homohuwelijk zouden erkennen en homoseksuele relatie op dezelfde lijn zouden plaatsen als een huwelijk tussen man en vrouw. Ik zeg echter tot hen: als de regels van onze club u niet aanstaan, er is niemand die u verplicht om lid te worden van onze “club”. Maar als u dat wel dil doen, dan moet u aanvaarden dat wij leven volgens de geboden van God. Laat ons mekaar dus gewoon respecteren. Ik heb vrienden die homo zijn. Ik respecteer hen daarom niet minder, ik kijk helemaal niet op hen neer. Ik waardeer hen vriendschap en ik kan enkel maar hopen dat dit wederkerig is. Ja, we verschillen in wat we geloven, maar sinds wanneer moeten we allemaal gelijk zijn zoals in “1984”? Als homo zijn een fundamenteel recht is, dan is geloofsvrijheid dat ook.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder