Vragen stellen vormt geen probleem bij de Mormonen

PIN
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is gesticht door een jongen van 14 jaar die de vraag stelde welke van alle kerken die actief waren in de VS de ware kerk was. Het Eerste Visioen en de herstelling van het evangelie zijn inmiddels geschiedenis in onze kerk.   Er wordt de laatste tijd nogal eens beweerd dat Mormonen niet kritisch mogen zijn, dat ze geen vragen mogen stellen. Dat zou op zich hypocriet zijn voor een kerk die gesticht is door een jongen die zich kritisch opstelde. Het zou ook niet kloppen met wat we iedereen die onze kerk wil leren kennen, aanraden: “Lees het Boek van Mormon en bidt tot God om te voelen of het waar is of niet”. Ik kan nog veel voorbeelden geven hoe in onze kerk les wordt gegeven door veel vragen te stellen en door veel onderzoek te doen.   Af en toe gaan alle criticasters in overdrive. En geloof me, er zijn een pak mensen die het zichzelf tot dagtaak hebben gegeven om kritiek te geven op onze kerk. Deze overdrive gebeurt wanneer iemand geëxcommuniceerd wordt omwille van prediken tegen de doctrine van de kerk. Dat wordt vaak vertaald dat men (lees: de leiders van de kerk) mensen met kritiek monddood wil maken of uit de groep stoten voor het stellen van vragen.   Deze kritiek klopt gewoon niet. Ik heb zelf al dikwijls vragen gehad, ken zelf mensen die al jaren minder actief zijn omwille van kritiek of van geloof in valse leer die men met hopen op het internet vindt. De afgelopen weken leeft er weer een case binnen de Mormoonse kerk: Kate Kelly. Ik heb niet de intentie haar proces hier opnieuw te voeren. De Mormoonse traditie is dat een zaak van excommunicatie iets heel persoonlijk is, dat enkel speelt tussen de lokale leiders en het betrokken lid. Dat Kate veel polemiek veroorzaakt heeft er mee te maken dat zij zelf gekozen heeft haar zaak openbaar te bepleiten (wat ten dele mee te maken heeft met haar probleem).   Kate Kelly is niet geëxcommuniceerd omwille van vragen stellen   Voor alle duidelijkheid: Kate Kelly is niet geëxcommuniceerd omdat ze vragen heeft omtrent het priesterschap. Evenmin omdat ze vraagt aan de leiders in de kerk om te bidden over de vraag of vrouwen hier en nu het priesterschap moeten krijgen. Kate Kelly is geëxcommuniceerd omdat ze ondanks vele gesprekken andere mensen heeft aangespoord om haar te volgen, om te eisen dat de kerk haar doctrine veranderd. Kelly stelde geen vragen meer: ze heeft duidelijk gesteld dat ze gelooft dat vrouwen het priesterschap moeten krijgen. Lees er de mission statement van haar organisatie er op na: Ordain Women believes women must be ordained.”   Ter info, voor dit als niet-lid leest: zonder al te diep in te gaan op de betreffende doctrine: het is volgens mij niet nodig om hier en nu het priesterschap te dragen om nadien terug te keren bij Hemelse Vader. Het is belangrijk om dat uiteindelijk te krijgen en wie naar de tempel gaat, weet dat iedereen daar de belofte krijgt dat dit zal gebeuren als je getrouw blijft, man én vrouw. Voor wie denkt dat vrouwen zich allemaal achteruit gesteld voelen bij de Mormonen, raad ik aan eens dit onderzoek te lezen: 90% van de Mormoonse vrouwen vinden dat vrouwen niet thuis horen in het priesterschap.   Als je het nodig vindt om voor jezelf officiële doctrine te veranderen én anderen proberen te overtuigen van deze leer, dan ben je op het pad dat je niet langer de leiders van onze kerk ondersteunt. Elk jaar ondersteunt ieder lid individueel de lokale en algemene leiders in onze kerk. Geheel vrijwillig, door het opsteken van de rechterhand. Dat is geen democratische stemming, maar wel een daad van geloof waarbij je aanvaardt dat Christus het hoofd is van deze kerk en dat Hij enkele regels heeft opgesteld.   Enkel de profeet heeft openbaring voor de gehele kerk   Eén van die regels is dat iedereen recht heeft op openbaring binnen zijn jurisdictie (om dat woord te gebruiken in een poging om het uit te leggen). Een gemeentepresident heeft recht op openbaring over zijn gemeente, een ringpresident over de ganse ring maar de enige die we aanvaarden om openbaring te ontvangen voor de gehele kerk is onze profeet, ondersteund door zijn twee raadgevers en de twaalf apostelen. Telkens als je onze leiders ondersteunt, aanvaard je de regels van onze kerk.   Dat wil niet zeggen dat je geen vragen mag stellen. Iedereen mag vragen stellen, maar je moet ook aanvaarden dat je dan antwoorden krijgt. Als je het niet eens bent met deze antwoorden, is dat ook jouw keuzevrijheid. Het wordt pas anders als je ook anderen wil gaan overtuigen van jouw gelijk én je op de koop toe de wijze raad om daar mee te stoppen, negeert. En dat wil ook niet zeggen dat er geen fouten gebeurd zijn, gebeuren of zullen gebeuren in onze kerk: dat geven onze leiders grif toe.   Ik vind het erg wat Kate is overkomen. Voor wie gelooft als Mormoon, betekent excommunicatie dat alles waar je in gelooft hebt, gewoon niet voor jou geldig is. Gelukkig kan iedereen zich bekeren en kan je ook na excommunicatie terug opgenomen worden in onze kerk. Maar Kate leek eerder op zoek om zelf een groep volgelingen te krijgen, als ik zo allemaal van op afstand bekijk. Haar vraag is geen verkeerde vraag. Het zou immers kunnen dat er ooit een verandering komt en dat vrouwen ook in het dagelijks leven het priesterschap kunnen dragen. Maar als onze leiders onder inspiratie van God beslissen dat het nu niet aan de orde is, dan is het een daad van geloof om dat te aanvaarden. Onze kerk is een theocratie, geen democratie. God bepaalt wanneer wij klaar zijn voor veranderingen: Hij is onveranderlijk, maar wij niet. En als je daar tegenin gaat op het openbare forum ondanks de vraag om dat niet te doen, dan moet je achteraf niet gaan beweren dat je geëxcommuniceerd bent omdat je vragen stelde.  

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder