Tegen een nieuwe abortuswet

PIN
AbortusIk hoorde in Nieuwe Feiten vandaag een stuk over het feit dat men in Ierland waarschijnlijk het abortusverbod uit de grondwet gaat halen. Naar aanleiding daarvan interviewde men Petra De Sutter, politica voor Groen, omtrent de Belgische abortuswetgeving. Ze gaf duidelijk aan dat ze vind dat onze wetgeving dringend moet versoepelen. Tijd dus om een email aan mevrouw De Sutter te sturen:  
Geachte mevrouw De Sutter,
 
Ik hoorde net uw interview in het programma De Nieuwe Feiten. Ik was blij om te horen dat u aangeeft dat een ethische kwestie zoals abortus een diepgaand, maatschappelijk debat verdient, waarin alle actoren hun zegje mogen doen. U vernoemde zelfs religie, iets wat steeds minder vaak gebeurt. Daarvoor ben ik u dankbaar.
 
Het verwondert me dan ook tegelijk dat u wel zonder zulk debat zou willen overgaan tot enkele diepgaande hervormingen in de abortuswetgeving, zoals het niet langer weerhouden in de strafwet. De verandering van “het mag niet tenzij” naar het “het mag behalve” is voor sommigen misschien een semantische verandering, maar we moeten toch opletten met het signaal dat we daarmee geven.
 
Ik ben als mormoon en christen enorm begaan met de heiligheid van elk leven. Sluit ik daarmee abortus helemaal uit? Neen, er zijn gevallen waarin het een mogelijke optie moet zijn, zoals om het leven van de moeder te bewaren of als het kind niet levensvatbaar is. Ik heb ook begrip voor vrouwen die na een verkrachting kiezen voor abortus, hoewel ik hoop dat die vrouwen ook denken aan de mogelijkheid om het kind af te staan voor adoptie.
 
Ik ben echter dus wel van mening dat abortus nooit iets banaal mag worden. Ik ben het met u eens dat de vergelijking met “het trekken van een tand” te vergaand is. Ik kan me niet inbeelden dat vrouwen in eender welke situatie lichtzinnig zouden oordelen over het beëindigen van een pril leven. Zoals u zei: abortus mag nooit een alternatieve contraceptie methode worden. Laat ons daar dan ook duidelijkheid in scheppen door via wetgeving te zorgen dat het ook nooit die rol kan gaan vervullen. Want ergens heb ik na het horen van uw pleidooi schrik dat het kiezen voor abortus toch te makkelijk gaat worden.
 
Ik hoor u zeggen dat studies aantonen dat het quasi geen verschil uitmaakt of de bedenktijd 48u, 72u of 6 dagen is. Maar wat is quasi geen verschil? Als er in landen waar de wachttijd langer is, zelfs maar 0,1% meer vrouwen zich bedenken en afzien van een abortus per uur dat ze langer moeten wachten, dan is het meer dan de moeite waard. Of om uw argument om te draaien: als het zo weinig verschil is, waarom het dan inkorten en niet het voordeel van de twijfel aan het leven gunnen?
 
Ook de uitbreiding van de termijn van 12 naar 16 weken beangstigt mij. U zei zelf dat tot 12 weken een curettage volstaat. Dat wil zeggen dat na die 12 weken er echt toch geen twijfel meer kan bestaan over het feit dat het hier een levensbeëindiging van een levende mens betreft? Het gaat dan om een persoon die echt moet geboren worden of ik stukken getrokken worden? Als de discussie al gaat over “wanneer begint het leven” is er heel wat discussie en twijfel mogelijk tussen mijn standpunt (het leven begint bij het kloppen van het hartje) en alle andere mogelijke termijnen, maar toch al zeker niet voorbij de 12 weken?
 
Mag ik u daarom verzoeken uw steun aan een haastige verandering van de wetgeving opnieuw in overweging te nemen en eerst aan te sturen op een grondig debat, waarin ook de mensen die opkomen voor het leven van het ongeboren kind hun zeg mogen doen? Ik zou u daarvoor erkentelijk zijn.
 
Met vriendelijke groeten,
David Geens signature - GeensZins.info
 
Antwoord van Dr De Sutter:
 
Geachte heer
 
Dank voor uw mail, waaruit bezorgdheid en wijsheid spreekt.
Inderdaad zullen standpunten verschillen over wanneer exact het leven begint, naar gelang ethische en religieuze opvattingen, zoals ik heb gezegd op de radio. Het is echter wel zo dat het maatschappelijk debat over de herziening van de abortuswet reeds twee jaar bezig is. Zo goed als alle politieke partijen, ook de CDH in Wallonië, hebben wetsvoorstellen neergelegd om abortus uit de strafwet te halen. U kan die vinden en nalezen op de website van de Kamer. Nu is ook het debat in de commissie justitie gestart, waardoor het parlementair debat gestart is. Op die manier, via politieke vertegenwoordiging, zijn alle standpunten in het debat aanwezig. Zelf ben ik senator en kan ik niet rechtstreeks aan het debat deelnemen, en het is ook de vraag of de huidige meerderheid een herziening van de abortuswet zou steunen, maar u kan zeker bijdragen door brieven (en e-mails, zoals deze) te schrijven of mensen te contacteren.
Nogmaals dank voor uw genuanceerde mail, een verademing in tijden van polarisatie en zwart-wit standpunten.
 
Vriendelijke groeten
Petra De Sutter
_________________________________
PROF. DR. PETRA DE SUTTER
 
Senator & MP Council of Europe
Head  Dept. Reproductive Medicine,   University Hospital Gent
 

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

You May also Like
Laat je stem horen

Ontdek meer van GeensZins

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder